You are currently viewing Sistem elektronskih faktura – korak napred ka poslovanju bez papira

Sistem elektronskih faktura – korak napred ka poslovanju bez papira

Svedoci smo velikih polemika vezanih za Sistem Elektronskih Faktura (SEF). Čini se da postoji više pitanja nego odgovora. Pored tradicionalnog otpora prema promenama, kada se u celu priču uključi i digitalizacija, loša iskustva, nepoverenje između zainteresovanih strana, teorije zavere i još mnogo toga, jasno je zašto je takva situacija.

Hajde da sagledamo najpre pozitivne strane Sistema elektronskih faktura, što nije ni malo jednostavan zadatak. Ako pitate različite subjekte u procesu, verujem da ćete dobiti najrazličitije odgovore. Ministarstvo finansija će reći da na taj način ima bolju kontrolu kada je u pitanju evidencija PDV-a, da se time standardizuje poslovanje, prave uštede u odnosu na fakturisanje na papiru, smanjuje vreme obrade, te da je bolja kontrola novca.

Kada su u pitanju kompanije, verujem da se kod većine, a u skladu sa navedenim u prvom pasusu, sve svodi na ispunjavanje zakonskih obaveza. Dakle, osim što moraju da menjaju sistem fakturisanja, a to je veoma stresno pre svega za zaposlene, najčešće moraju i da prilagođavaju svoj postojeći softver ili da unajmljuju posrednika, što u oba slučaja nedvosmisleno povećava troškove.

I pored svega, mišljenja sam da će se na kraju, kada prođe uvek nezgodna tranzicija, doći do zaključka da je cela inicijativa zapravo bila nužna i korisna za sve učesnike. Dodao bih da će možda biti izuzetak neke kompanije kojima će se smanjiti prostor za malverzacije, ali to je svako pozitivno za većinu zdrave konkurencije. Početna ulaganja će brzo biti opravdana smanjenjem troškova zbog novog sistema. Kada se doda da promena sistema fakturisanja otvara pojedinim kompanijama prostor da uvedu dodatno unapređenje procedura, kao i sve važnije očuvanje životne sredine smanjenjem potrošnje papira, jasno je da su promene bile neizbežne.

Svakako ostaje i možda najveća prepreka promenama, a to su zaposleni. Oni će platiti najveću cenu promenama, ali verujem da će, kada prođe dovoljno vremena i novo postane standard, zapravo ti isti ljudi imati i najveći benefit.

Pročitajte i temu vezanu za Rogo, sistem za odobravanje elektronske fakture koji je u potpunosti kompatibilan sa sistemom elektronskih faktura.